..ยินดีต้อนรับ..ทุกท่าน..สู่ดินแดนแห่งสายหมอกขุนเขาตะนาวศรี..

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วัตถุประสงค์ของบล็อก


โป่งยุบหุตายนต์ สวนผึ้ง ราขบุรี


....บล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อ....

*** สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ***
*** เผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ***
*** ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทำงานของชมรมยุวมัคคุเทศก์
ศูนย์ประสานงานอำเภอสวนผึ้ง โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ***
คำขวัญอำเภอสวนผึ้ง
" สาวกะเหรี่ยงเคียงถิ่นตะนาวศรี ลำพาชีแก่งส้มแมวแนวผา
ธารน้ำร้อนบ่อคลึงตรึงติดตา น้ำผึ้งป่าหวานซึ้งตรึงติดใจ "

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ยุวมัคคุเทศก์..สวนผึ้ง


..โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ราชบุรี..จัดอบรมนักเรียนตามโครงการยุวมัคคุเทศก์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 20 -21 กันยายน 2552
ณ ห้องประชุมจันทน์ผา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ราชบุรี

.. สาระสำคัญของการอบรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์น้อย.. และสามารถเป็นผู้นำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอำเภอสวนผึ้ง
..การอบรม..เป็นไปอย่างสนุกสนาน..โดยวิทยากร อ.บุญเทอด อรมุต
อ.สุรเศรษฐ์ บุญเกตุ..และพี่ไก่..ไกด์มืออาชีพ
.. นักเรียนออกเก็บข้อมูล..สัมภาณณ์..ถ่ายภาพ..จัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอสวนผึ้ง